ಸ್ಯಾನ್ ಹೊವಕೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ

ಸ್ಯಾನ್ ಹೊವಕೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಎಸ್.ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್) ಸ್ವಯಂಸೇವಕ 501 (ಸಿ) (3) ನಿಗಮವಾಗಿದೆ (ಇಐಎನ್ # 84-2615041). ಎಸ್.ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್ ಗೆ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ.

ಸ್ಯಾನ್ ಹೊವಕೀನ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು (ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿ೦ದ ಬ೦ದಿರುವ ಜನರು) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿ೦ದ ಎಸ್.ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್ ನಿಗಮವನ್ನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಎಂಬ ಪದವು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ:

  • ಕಲೆ (ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ)
  • ಜೀವನ ವಿಧಾನ (ಭಾಷೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು)

ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗರು ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಬದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮು೦ದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾ೦ತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

  • ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ
  • ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳು
  • ನಿಗಧಿತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ದಾನ
  • ಕನ್ನಡಿಗರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ದಾನಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ಜೆಕೆಎಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ
  • ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವದು, ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಾಡುವುದು.
ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ
  • ಸ್ಯಾನ್ ಹೊವಕೀನ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಹೊವಕೀನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವನ್ನು ಅಗ್ರ ಹತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
sjks_logo_transparent-min
ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನ (ಲೋಗೋ)

ನಮ್ಮ ಲಾಂಛನವು ತಂಡದ ಸುಮಾರು 20 ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಧ್ವಜದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪವು ಲೋಗೋದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿವೆ.

ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಂಪು ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ,. ಈ ಮಾದರಿಯು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುವದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಮಾನವನು ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ​, ಸ್ನೇಹಿತರ​, ಬಂಧುಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಈ ಮೂಲನಭೂತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಗೆಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೇವೆ.

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ​, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮರಸದ​ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯವ​ನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ​-ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃಧ್ದಿಗೊಳಿಸಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು.

Become a member of San Joaquin Kannada Sangha ?

knಕನ್ನಡ